Tim Hvolgaard

Sankt Olai Gade 23 A
3000 Helsingør

42 580 702
tim@hvolgaard.org

Læserbreve

Jeg er 59 år, gift med Gitte i mere end 30 år og sammen har vi vores datter, Pernille, på 26 år.

Jeg er uddannet erhvervsøkonom og projekt- og produktionsleder
i reklamebranchen. Jeg er ansat i
salgsafdelingen på Frederiksborg Amts Avis.

Tillidshverv jeg har eller har haft:

Jeg er bestyrelsesmedlem i den
Konservative Vælgerforening,

Arrangerer Lysfesten 4. maj ved Sveasøjlen,

Formand for lokalkomiteen af
Danmarkssamfundet
(Valdemarsdagen),

Domsmand ved Byretten
i Helsingør, Medlem af
Taksationskommissionen,
Medlem af Grundlisteudvalget.

Jeg har været kompagnichef
og næstkommanderende i vores lokale Hjemmeværnskompagni
Helsingør i mere end 10 år.

Jeg er aktiv broder i Helsingørs kongelig  privilegerede Skydeselskab.

Den fysiske form holdes ved lige med marchtræning, hvor målet er "4daagse" i Nijmegen (4x40 km)
for elvte gang.


 

At gøre en forskel...
 

Man kan vælge at sidde på lægterne og råbe buh-ord efter spillerne på banen - eller man kan vælge at være på banen og få spillet til at fungere - med de knubs det nu en gang giver.

Jeg har valgt, at jeg gerne spiller med - og det på det konservative hold!
 


Vi skal hjælpe de svageste
• Vi skal hjælpe de svageste - de andre skal lære at klare sig.
Der var engang en klog mand, der sagde: "Giv en mand en fisk, og du har mættet ham for en dag. Lær en mand at fiske, og du har mættet ham for livet".
• Vi er ikke til for systemets skyld - systemet skal være der for vores skyld.

Værdi på omsorg
• Vi bruger mange penge på omsorg i Helsingør Kommune - og det må vi gerne! Men bruger vi ressourcerne rigtigt og på den måde, der gavner borgerne mest?
• Vi skal sikre, at ældre får den hjælp og pleje, de har behov for. Og vi skal have fokus på, at den omsorg, vi yder, tager udgangs punkt i borgerens behov, og ikke i et regneark!

Folkeskolen
• Vi skal bevare de lokale skoler og sikre reel forældre medindflydelse på barnets
dagligdag, trivsel og skolegang.

Frivillighed
• Vi skal tage ansvar for os selv og vore medmennesker - og give en hånd hvor vi kan.
• Kommunen skal begrænse de administrative byrder, der i stigende omfang pålægges de frivillige og deres foreninger.

Vi skal styrke kommunen gennem vækst og fremgang
• Det gør vi blandt andet ved at fjerne besværet/hindringerne for små og mellemstore virksomheder i Helsingør Kommune
• og ved at sætte fokus på Helsingør by som en spændende shopping by med specielle, anderledes og skæve butikker/oplevelser.

Jeg er ikke tilfældigvis født i byen - jeg har valgt byen!
Jeg har tidligere boet mange steder rundt om i Danmark, så jeg har lidt at sammenligne med. Jeg har boet i Helsingør, da jeg var barn, senere som ung i Hornbæk og nu de sidste mange år i centrum af byen sammen med min familie. Helsingør har alt, hvad der skal til for at være den bedste kommune at bo i. Vi har fra naturens side fået skov og strand, mens historien har givet os Kronborg og en spændende middelalderby.
Nu er det op til os at forvalte og ikke mindst videreudvikle byens muligheder, og det gør vi bedst med de konservative!

Fortsat fremgang – fra godt til bedst!
Vi konservative har nået meget i den forgangne byrådsperiode. Men der er stadig områder med plads til forbedringer - derfor vil jeg arbejde for fortsat fremgang!
Helsingør skal gå fra godt til bedst!