Tim Hvolgaard

Lundegade 24 B
3000 Helsingør

42 580 702
tim@hvolgaard.org

Læserbreve

Jeg er 55 år, gift med Gitte i små 30 år og sammen har vi en datter, Pernille, på 22 år.

Jeg er uddannet erhvervsøkonom og projekt- og produk-tionsleder i reklame-branchen. Jeg er ansat som markedskonsulent i Gefion/Sjællandsgruppen.
Jeg er næstkomman-derende i vores lokale Hjemmeværnskompagni Helsingør. Formen holdes ved lige ved marchtræning, hvor målet er "4daagse" i Nijmegen (4x40 km) for syvende gang. Jeg er bestyrelsesmedlem i den Konservative Vælgerforning, Arrangerer Lysfesten 4. maj ved Sveasøjlen, Formand for lokalkomiteen af Danmarkssamfundet, Domsmand ved Byretten i Helsingør, medlem af grundlisteudvalget med mere.


 

At gøre en forskel...

Man kan vælge at sidde på lægterne og råbe buh-ord efter spillerne på banen - eller man kan vælge at være på banen og få spillet til at fungere - med de knubs det nu en gang giver.

Jeg har valgt, at jeg gerne spiller med - og det på det konservative hold!

 

 Når jeg har valgt at stille op ved byrådsvalget i Helsingør, er det ikke fordi jeg har en mærkesag, hvor jeg føler, at en plads i byrådet kan hjælpe mig til at opnå et personligt mål!

Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil være med til at præge udviklingen af min by i den rigtige retning, og det føler jeg, at jeg bedst kan gøre sammen med det konservative team.

 

Vi skal styrke kommunen gennem vækst og fremgang

  • Det gør vi blandt andet ved at fjerne besværet/hindringerne for små og mellemstore virksomheder i Helsingør Kommune

  • og ved at sætte Fokus på Helsingør by, som interessant shopping by med specielle, anderledes og skæve butikker/oplevelser.

Vi skal hjælpe de svageste

  •  Vi skal hjælpe de svageste - de andre skal lære at klare sig selv. Der var engang en klog mand, der sagde: "Giv en mand en fisk, og du har mættet ham for en dag. Lær en mand at fiske, og du har mættet ham for livet".

  • Vi er ikke til for systemets skyld - systemet skal være der for vores skyld.

Frivillighed

  • Vi skal tage ansvar for os selv og vore medmennesker - og give en hånd hvor vi kan.

  • Kommunen skal begrænse de administrative byrder, der i stigende omfang pålægges de frivilige.

Jeg er ikke tilfældigvis født i byen - jeg har valgt byen!

Jeg har tidligere boet mange steder rundt om i Danmark, så jeg har lidt at sammenligne med. Jeg har boet i Helsingør, da jeg var barn, senere som ung og nu de sidste mange år sammen med min familie. Helsingør har alt, hvad der skal til for at være den bedste Kommune at bo i. Vi har fra naturens side fået skov og strand, mens historien har givet os Kronborg og en spændende middelalderby.

Nu er det op til os at forvalte og ikke mindst videreudvikle byens muligheder, og det gør vi bedst med de konservative!

 

Jeg stiller op, fordi jeg ønsker at være med til at gøre en forskel – og dermed sikre en positiv udvikling af Helsingør Kommune.